SM Alupack Co.,Ltd

(02513) 3992 997

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

Địa chỉ: Lô D12-2, KCN Long Bình, Biên Hòa, Đồng Nai.
ĐT: (0251) 3992 996 – (02513) 3992 997
Fax: (0251) 3992 998 – Email: Sales@smalupack.com